Mogelijkheden en voordelen

Oliereinheid

Al na 1 oliestroom bereikt u met Kleenoil filterelementen een NAS 10 kwalificatie. Nadat de gelijke oliestroom meerder keren het Kleenoil filterelement is gepasseerd (5x) wordt een NAS 6 bereik, 14/9 volgens ISO 4406. De slijtage- en silicium elementen worden uit de olie gehaald. Gelijkertijd absorberen de lange houten vezels het water als een spons.

Verwijdert Vuil en Verontreinigende stoffen

Kleenoil Material Comperison

Vuil en slijtage worden tot een minimum beperkt. De versnelde slijtage en schade van componenten ontstaan door de deeltjes van circa 3-15 μm. Kleenoil filterelementen filteren tot 1 μm waardoor de kans op slijtage en de daaraan gekoppelde onderhoudskosten tot een minimum gereduceerd worden. Op deze wijze wordt de levensduur van uw olie en machine extra verlengd.

Elimineert Water

Water kan aanwezig zijn in een hydrauliek of smeeroliesysteem wegens het verwarmen, lekken of afkoelen van componenten. De Kleenoil filterelementen verwijderen het water tot < 0.03%. Hierdoor verminderd de vorming van zwavelachtig zuur (oxidatie) in de olie dat versnelde slijtage aan motorcomponenten veroorzaakt.

Verwijdert geen additieven

Het filtersysteem van KLEENOIL verwijdert vuil, verontreinigende stoffen, slijtagedeeltjes en water; het verwijdert niet de olieadditieven die nodig zijn voor voortdurend gebruik.

Vermindert de onderhoudstijd

Het vervangen van een Kleenoil filterelement vereist veel minder tijd dan het uitvoeren van conventioneel onderhoud of het vervangen van de olie. U verwijdert eenvoudig de deksel van de behuizing, verwijdert het oude patroon en installeert het nieuwe patroon en de deksel kan weer dicht. Dit is minder dan tien minuten werk.

Continue Filtratie

Het Kleenoil Filtratie Systeem wordt geïnstalleerd om de olie te filtreren wanneer er een oliedruk is. Wanneer de motor of pomp is geactiveerd en er een vloeistofdruk is, zal het direct door het opgewonden dichte Kleenoil filterelement gaan. Het materiaal wordt gewonden tot zuivere naald-vormige langdradig cellulose filterelementen.

Minder verontreinigend

Omdat de vloeistof wordt gerecycled binnen zijn toepassing, wordt er minder olie afgevoerd en ingekocht. Wordt er minder olie vervangen waardoor het risico op morsen en grondverontreiniging sterk wordt gereduceerd. Ook de afvoerkosten worden gereduceerd.