Roet

Ten aanzien van Diesel- en Benzine motoren zijn Kleenoil Bypass filterelementen ook gericht op het onder controle houden de roet niveaus door verbeterde filtratie. De vraag is “wat is roet?”

Roet, ook wel fijn stof, is een normaal voorkomende bijproduct van onvolledige verbranding die plaatsvindt in benzine- en dieselmotoren. Een motor zorgt voor de chemische en organische verbindingen tijdens de verbranding van de op olie gebaseerde brandstoffen van zowel waterstof en koolstof. Deze verbindingen clusteren samen in deeltjes en creëren roet, dat ofwel vrijkomt in de lucht als uitlaatgas of door de afdichtingen van de verbrandingskamer naar de motorolie.

Roet kan ook ontstaan als indirecte bijproduct van stikstofoxiden (NOx) en zwavelverbindingen dioxiden (SOx) die reageren in de atmosfeer.

Remove Soot from Engine OilRoet samenstelling omvat vaak honderden verschillende chemische elementen, waaronder sulfaten, ammonium, nitraten, elementaire koolstof, gecondenseerde organische verbindingen, en zelfs kankerverwekkende stoffen en zware metalen, zoals arseen, seleen, cadmium en zink.

Dieselmotoren creëren veel meer roet dan hun tegenhangers benzinemotoren, dit valt te wijten aan de verschillende manieren van brandstof injectie en de ontbranding in dieselmotoren.

In benzine motoren, vindt de brandstof injectie plaats tijdens de inlaatslag en wordt deze ontstoken door de vonk van een bougie. Bij dieselmotoren is dit proces anders. Met dieselmotoren, wordt de diesel geïnjecteerd in de compressieslag en wordt spontaan ontstoken door de toegenomen druk.

Het eindresultaat is dat benzinemotoren uit het oogpunt van de uitstoot veel efficiënter zijn doordat het ontstekingproces beter onder controle is en de lucht / brandstof verhouding zorgvuldiger gemengd is wat zorgt voor een betere en efficiënter brandproces. Dit verminderd aanzienlijk de hoeveelheid onverbrande brandstof.

Nieuwe EGR (exhaust gas recirculation) dieselmotoren, werken met hogere temperaturen waarmee meer roet en zuren worden geproduceerd dan oudere dieselmotoren. De meeste dieselmotor fabrikanten, hebben besloten dat gekoelde EGR de meest efficiënte manier is om de uitlaatgastemperaturen te koelen. Kleine hoeveelheden uitlaatgas worden opnieuw ingebracht in de cilinder om zuurstof te vervangen; minder zuurstof betekend een koudere verbranding. Voordat deze gassen de cilinder worden ingevoerd, worden deze langs de motorkoeling geleidt, vandaar de term �cooled EGR�. Nieuwe wetgeving, eist van dieselmotoren een reductie van 50% nitraat oxides, of NOx, dan de huidige motoren. Volgens wetenschappers zorgt de nieuwe EGR techniek voor een toename van de hitte, roet en zuren tijdens het verbrandingsproces.

Overmatige vorming van roet in olie kan plaatsvinden door:

  • Slechte brandstof verstuiving
  • Versleten zuigerveren
  • Verstopte of vervuilde injectoren
  • Stationair draaien
  • Onjuiste lucht/brandstofverhouding
  • Verstopt luchtfilter

Roetdeeltjes zijn in het algemeen klein van omvang (0.5 micron). De individuele roetdeeltjes zijn geen reden tot bezorgdheid, omdat de meerderheid via de uitlaat worden afgevoerd. Sommige komen echter in de motorolie wanneer ze de zuigerveren passeren. Eenmaal in de motorolie zal roet schade veroorzaken. Roetdeeltjes kunnen samenklonteren tot grotere en nog grotere deeltjes welke grote schade aan de motor kunnen veroorzaken zoals ook bijvoorbeeld fijn zand dat doet.

Motorolie bevat additieven welke de kans op samenklonteren verkleint, echter wanneer de roet vele malen hoger is, zoals bij nieuwe EGR motoren met een slechte verbranding, kunnen de additieven de samenklontering niet tegengaan en slaan deze neer op de motor oppervlakken.